راهنمای خرید از فروشگاه

برای خرید اینترنتی از وب سایت ما کافی است مراحل زیر را انجام دهید :

ابتدا در وب سایت ما ثبت نام نموده و در پروفایل حساب کاربری خود اطلاعاتی از قبیل ( شماره تلفن همراه وسایر موارد) را تکمیل نمایید .

ازطریق داشبورد حساب کاربری خود وارد صفحه ثبت سفارش اطلاعات سفارش مورد نظر خود ازقبیل : نوع ، تعداد و … راوارد نموده وسفارش خود راثبت نمایید .

برای اعلام PDE  پس از ثبت سفارش ، منتظر تماس واحد فروش شرکت باشید.