فرصت های همکاری

فرصت های شغلی و کاری ما


خانم , لیسانس,آشنا با کامپیوتر
ساعت کاری ۱۱ الی ۲۲

ترجیحا ساکن در محدوده صدف و سیلو
سرویس رایگان جهت برگشت به منزل
لطفا در صورت تمایل فقط به شماره ۰۹۱۸۸۱۴۵۸۶۹ پیامک کنید

آقا , لیسانس
ساعت کاری : ۸ الی ۲۲

پاداش کالای بر مبنای عملکرد
ترجیحا ساکن در محدوده صدف و سیلو
لطفا در صورت تمایل فقط به شماره ۰۹۱۸۸۱۴۵۸۶۹ پیامک نمایید

خانم , لیسانس,آشنا با photoshop -word – excel
ساعت کاری ۸ الی ۱۵

طفا در صورت تمایل فقط به شماره ۰۹۱۸۸۱۴۵۸۶۹ پیامک نمایید

خانم , لیسانس,آشنا با photoshop -word – excel
ساعت کاری ۸ الی ۱۵ یا ۱۵ الی ۲۲

لطفا در صورت تمایل فقط به شماره ۰۹۱۸۸۱۴۵۸۶۹ پیامک نمایید